Storfurua

den optimistiske danske delegation drog søndag til Mathisdalen for at finde ‘Storfurua’, det næststørste (bredeste/ tykkeste) fyrretræ i Norge. Gåturen var nok lidt længere end vi havde regnet med og der måtte både distraktionsmanøvrer, lokkemidler i form af slik og lidt bæretur til. Alt ialt var det dog en god tur i, for årets sommer, flot vejr.  Vigtigst af alt var dog at vi til sidst fandt træet hvor der faktisk skal fire voksne mennesker til at nå rundt.